Confidențialitate.

Orice date cu caracter personal precum: numele, adresa, numărul de telefon, adresa de email, data nașterii, informații necesare plății pe care le transmiteți pe Site, prin poșta electronică sau prin altă modalitate vor fi folosite în conformitate cu Politica de Confidențialitate.

Orice alt fel de comunicări sau materiale pe care le transmiteți pe acest Site, precum întrebări, comentarii, sugestii sau alte mesaje de acest fel vor fi considerate ca neconfidențiale și neprotejate de drepturi de proprietate intelectuală determinate.

Prin transmiterea datelor Dumneavoastră declarați că acceptați necondiționat ca datele dumneavoastră personale să fie incluse în baza de date a SC KASPA ESTATE SRL și vă dați acordul expres și neechivoc ca toate aceste date personale să fie stocate, utilizate și prelucrate pentru desfășurarea și/ sau derularea de către SC KASPA ESTATE SRL de activități cum ar fi, dar fără a se limita la, activitați comerciale, de promovare a produselor și serviciilor.

Accesul/vizitarea acestui website de către dumneavoastră se supune termenilor şi condiţiilor; de utilizare şi politicii de confidenţialitate, implică acceptul explicit al dumneavoastră cu privire la acestea şi reprezintă întreagă înţelegere (contractul) dintre părţi.

Măsurile de securitate a datelor cu caracter personal sunt stabilite astfel încât să asigure un nivel adecvat de securitate a datelor cu caracter personal procesate.

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi liberă circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, www.kaspa.estate  are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.